Gratun
Search  show page numbers   Sign in
« Ազգապատում, Հատոր Ա by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ․ Գրիգոր Գ․ Պահլաւունի

936. Գրիգոր և Ներսէս

Գրիգորի Ծովքի մէջ իրեն օգնական ունէր իր եղբայրը՝ Ներսէս Շնորհալին, իրմէ հինգ տարով պզտիկ, զոր մինչեւ յարբունս հասուցեալ եւ քահանայ ձեռամբ օշեալ (ՉԱՓ. 558), սկսաւ եկեղեցական պաշտօններու ալ գործածել։ Շնորհալին քահանայական ձեռնադրուիւնը առաջին երիտասարդութեան մէջ եղած ըսուելէն, Գրիգորի կաթողիկոսութենէն հազիւ, 6 տարի ետքը պէտք է նշանակել, շուրջ 1120ին։ Իսկ եպիսկոպոսական ձեռնադրութեան մասին յայտնի յիշատակութիւն չենք գտներ։ Թէպէտաւելի ուշ կը տեսնենք անոր անունը իբր եպիսկոպոս նշանակուած (ԸՆԴ. 86), բայց այդ պատճառմը չէ որ ձեռնադրութիւնը ուշացնենք մինչեւ 1135, ինչպէս սովորաբար կը գրուի (ՉԱՄ. Գ. 52)։ Պահլաւունի իշխանազուն մը, կաթողիկոսի եղբայրը, ուսմամբ զարգացուն, եւ գործունէութեամբ գերազանց Ներսէսը, հարկաւ մինչեւ քառասունի մօտ տարիքը չսպասեց եպիսկոպոսութիւն ընդունելու իր եղբօրմէն, որուն աջ բազուկը եւ ըստ ամենայնի գործակիցն էր։ Հետեւաբար անհաւանական չէ շուրջ 1125ին Ներսէս եպիսկոպոս ձեռնադրուած ըսել։

« 935. Գրիգոր և Անի   |   937. Գրիգոր և Աղուանք »
© Gratun.org