Gratun
Search  show page numbers   Sign in
« Ազգապատում, Հատոր Ա by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Ս. Ներսէս Դ. Կլայեցի

984. Ներսէսի Ընթացքը

Միտքէ իսկ անցնելիք բան չէր, որ Ներսէս եւ Հայեր կարենային այդ պայմաններու ներքեւ միաբանութիւն կնքել եւ առաջարկեալ գլուխները ընդունիլ։ Սակայն Շնորհալի հայրապետը երբեք իր շնորհալի կերպերը ձեռքէ չթողլով, եկող պատգամաւորներուն յայտնեց ինչ որ առաջին անգամ ըսած էր, թէ առանց ազգային ժողովի եւ Արեւելեան եպիսկոպոսներու եւ վարդապետներու հետ համաձայնութեան պատասխան չէր կրնար տալ, եւ թէ տակաւին ժողովը չէր հրաւիրաժ, Յոյներուն կողմէն գալիք առաջարկութեանց սպասելով, եւ թէ ձմեռնային միջոցին ժողով գումարել անհնար էր, եւ մինչեւ ամառ պէտք էր սպասել։ Ներսէս վստահեցնելով թէ ինքն պէտք եղածը կը կատարէ, անոնց բերած երկու նամակներուն մէկմէկ պատասխան գրեց, ձեռուընին տուաւ եւ զիրենք Կոստանդնուպոլիս դարձուց։ Մանուէլ կայսեր գրած նամակին մէջ համարձակօրէն կը հաստատէ, թէ աւանդութիւնն եկեղեցւոյ մեր զոր ունիմք, ի վկայութենէ Աստուածաշունչ գրոց հաստատեալ է, որով ուղղակի բնութեանց խնդիրին կ`ակնարկէ, այսուհանդերձ որչափ հնար լինի բռնադատել զերկրորդն բնութիւն։ Հայեր պիտի ջանին զիջողութիւններ ընել, բայց ոչ իբր ի մոլորութենէ դառնալով ի ճշմարտութիւն։ Կը յաւելու թէ ինչ որ չեն կրնար զիջողութեամբ փոխել, պիտի պարտաւորուին պահել, կամ թէ սպասել որ փոքր փոքր ուղղեսցի ընդ ժամանակի։ Միւս կողմէն Հայերն ալ Յոյներուն պիտի առաջարկեն ինչ անոնց վրայ գայթակղութեան պատճառ կը նկատեն, որպէսզի անոնք ալ հաճին այդ կէտերը բառնալ եթէ ստոյգ միաբանութեան կը փափաքին։ Այս կէտերը ժողովով խորհելէ ետքը կը խոստանայ եկեղեցական պատգամաւորութեամբ ժամանակին հաղորդել, եւ այս կերպով Յոյներուն կողմէ նոր պատգամաւորութիւն մը զրկուելուն առջեւը կ`առնէ, եւ ժողովը առանց Յոյներու ներկայութեան ընելու եւ կատարելու մտադրութիւնը կը յայտնէ (ԸՆԴ. 160-161)։ Իսկ Միքաէլ պատրիարքին գրած նամակին մէջ գեղեցիկ դարձուածներով կը բարձրացնէ միութիւնը եւ կը գովէ միաբանութեան համար աշխատութիւնները, եւ փափուկ կերպով կ`ազդարարէ վերջացնել մարդկային ախտիւ, անօգուտ բանակռուութեամբ եւ սնոտի յաղթասիրութեամբ մղուած վէճերը, յորմէ ոչինչ օգտեցաւ եկեղեցի, եւ կը պահանջէ որ Յոյներն ալ հանդիսական ժողով գումարեն, եւ անպէս պատասխանեն Հայոց ժողովին առաջարկութիւններուն (ԸՆԴ. 163-165)։

« 983. Ինն Գլուխները   |   985. Ժողովի Համար »
© Gratun.org