Gratun
Search  show page numbers   Sign in
« Ազգապատում, Հատոր Ա by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Գրիգոր Դ. Տղայ

1002. Սիւնհոդական Նամակը

Կոստանդնուպոլսոյ Միքայէլ պատրիարքին նամակը շատ աւելի ծանրակշիռ կարեւորութիւն ունի, վասնզի միայն պատրիարքի կողմանէ գրուած չէր, այլ իսկապէս սիւնհոդական թուղթ մըն էր, 20 ստորագրութիւններով, որոնց գլուխը կըգտնուին Միքայէլ Կոստանդնուպոլսոյ ու Կիւրղոս Անտիոքայ պատրիարքները, եւ Ստեփանոս Կեսարիոյ ու Թէոդորոս Հերակլիոյ մեծ արքեպիսկոպոսները։ Ասոնց կը հետեւին 16 մետրապոլիտներ, որոնց մէջ են ոչ միայն մօտաւոր աթոռներու թեմակալները, ինչպէե Կիւղիկիոյ, Նիկոմիդիոյ, Նիկիոյ, Դեռկիոյ, եւ Ադրիանուպոլսոյ մետրապոլիտները, այլեւ հեռւորներ, զորօրինակ Իկոնիոնի, Նազիանզու եւ Կոգոնիոյ մետրապոլիտները ասիակողմէն, եւ Լակեդեմոնիոյ ու Վլաշիոյ մետրապոլիտները եւրոպակողմէն (ԸՆԴ. 180)։ Ըսել է թէ Յոյներ պաշտօնական ժողովով որոշած են միութեան համար միակ պայմանով գոհանալ, եւ ծիսական ոչ մի փոփխութիւն անմիջապէս չպահհանջել Հայերէն։ Սիւնհոգական նամակը կը հաստատէ կայսերկան նամակին պարունակութիւնը, թէ ընկալաք զամենայն ուղղափառութեամբ լցեալ գիր ինքնակալին մերոյ (ԸՆԴ. 177), կ՚ընդունի Հայոց դաւանութեան ուղղութիւնը, թէ ծանեաք զձեր ուղղափառութիւնդ, որովհետեւ ստուգուեցաւ, թէ ա՛յլ էր որ առ ձեզ իրքն, եւ ա՛յլ էր որ առ մեզ վասն նոցին համբաւն (ԸՆԴ. 176)։ Ասոր վրայ կ՚անցնի հանգանակի ձեւով Յունաց դաւանութիւնը տալ, եւ թէպէտ անգամ մը կ՚ըսէ. Խոստովանիմք յերկուց բնութեանց եւ երկու բնութիւն, բայց անմիջապէս կը յաւելու, թէ մի յերկուցն Քրիստոս, թէ ոչ վասն բնութեանցն տեսութեան բաժանի միաւորութիւն, եւ թէ յերկուց բնութեանցն միաւորութիւն եղեւ (ԸՆԴ. 178), որով կը շօշափէ Հայկական բանաձեւը։ Վերջապէս կը խնդրէ, որ նոյն կերպով Հայերն ալ իրենց դաւանութիւնը գիրի առնեն, եւ բոլոր ժողովականներով ստորագրեն, ըստ մեր աստուածային եւ սուրբ ժողովոյս օրինակի (ԸՆԴ. 179)։

« 1001. Նոր Առաջարկը   |   1003. Ժողովի Հրաւէրը »
© Gratun.org