Gratun
Search  show page numbers   Sign in
« Ազգապատում, Հատոր Ա by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Գրիգոր Դ. Տղայ

1008. Հռոմկլայի Ժողովը

Այդ թուականէն գրէթէ տարի մը եւս կ՚անցնի մինչեւ որ Հռոմկլայի ժողովը կը գումարուի 1179 զատկին, սակայն այդ միջոցին տեղի ունեցած անցուդարձները յայտնի չեն մեզի։ Հարկաւ կաթողիկոսական նամակին դաւանական եւ իմաստասիրական բացատրութիւններէն շատ աւելի ազդեցին անոր վերջին խօսքերը, այն է զիջողութիւն ընելու առաջարկը մէկ կողմ թողուլ, ազատ կերպով խնդիրը քննութեան ենթարկել, մէկ կողմէն ուղղադաւանը եւ միւս կողմէն օգտակարը նկատի առնել, եւ հաւանիլ կամ հաւանեցուցանել։ Կաթողիկոսը Ձորագետացիներուն ներկայութիւնը անհրաժեշտ ըլլալը յայտնելու համար յիշուած էր եւս, թէ Արարատցիներ եւ Կարնեցիներ ու Տարոնեցիներ նեղեալ եւ զզուեալ են ի հարկապահանջ բռնակալացն (ԸՆԴ. 328), եւ չեն կրնար տեղերնէն շարժուիլ։ Այսպէս թէ այնպէս Հայաստանի եպիսկոպոսներուն գլխաւորներէն շատեր յանձն առին կաթողիկոսին ստիպման համակերպիլ, եւ ազգին եւ եկեղեցւոյն համար կարեւորագոյն երեւցած գործը զանց չընել, որով թերեւս հնար պիտի ըլլար ծանր եւ դժուարին կացութեան ալ դարմնա մը ընել։ Հետզհետէ հասնողներ Հռոմկլայ հաւաքուեցան 1179 մեծպահքին մէջ, եւ կատարեալ զփրկագործ աւուրս չարչարանաց ի միասին, ի սուրբ պասաքայն, որ կը հանդիպէր Ապրիլ 1ին, ժողովի գումարուեցան, եւ պարապեցին ի քննութիւն գրեցելոց թղթոց, որ եկած էին կայսրէն եւ յունական սիւնհոդէն, եւ զորս արդէն քաղեցինք (§ 1000, § 1001)։ Ժողովականներուն թիւը շատ չէր, ընդ ամէնն 33 ստորագրութիւններ միայն յառաջ բերուած են (ԸՆԴ. 981), սակայն ստոյգ է որ յամենայն գաւառաց ներկայացուցիչներ կային (ԸՆԴ. 180)։

« 1007. Դաւանական Կէտը   |   1009. Ժողովին Ներկաները »
© Gratun.org