Gratun
Search  show page numbers   Sign in
« Ազգապատում, Հատոր Ա by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Գրիգոր Դ. Տղայ

1013. Տարբեր Օրինակ

Այս ժողովական դրութեան մի տարբեր պատճէնը հրատարակուեցաւ վերջերես (93 ԱՐՐ. 27), Գրիգոր Պահլաւունիի անունով, բայց պարունակութիւնը բաղդատելով՝ նոյնինքն Գրիգոր Տղայի գրութեան հետ նոյն ըլլալը կը տեսնուի։ Միւս կողմէն Պահլւունի կոչումը ազգանուն մըն է, որ ամենուն կը պատկանի հաւասարապէս։ Տարբերութիւններուն առաջինն է, ժողովները յիշելուն կարգը, այսպէս, Նիկիոյ, Անկիւրիոյ, Կեսարիոյ, Նէոկեսարիոյ, Գանգրոյ, Անտիոքայ, Լաւոդիկիոյ, Սարդիկիոյ, Կոստանդնուպոլսոյ եւ Եփեսոսի, ուր միայն Անտիոքայն է աւելցած։ Երկրորդ տարբերութիւնը հարձուածողաց յիշողութեան մէջն է, ուր անունով կը յիշուին, Արիոս, Մակեդոն, Պօղոս Սամոստացի, Փլաբիանոս, Ապողինար, Նեստոր, Թէոդորոս, Դիսդորոս, Իբաս, Ակակիոս, Բարծումյ, Վաղենտիանոս, եւ Եւտիքէս, որով ութը աւելի անուններ կան։ Նկատելի է մանաւանդ Փլաբիանոսի անունը։ Վերջապէս Քաղկեդոնի վրայ յայտնի ակնարկ մը կայ, ըսելով, թէ ի մերոց ոմանց չունիմք աստ ինչ դնել բանս, ոչ բարի եւ ոչ չար, եւ ի լրոյ լսածնին յիշելով կ՚աւելցնեն. որ եթէ այդպէս իցէ, ասեմք թէ իբրեւ զիմաստունս խորհեցան։ Կ՚երեւի թէ այս առաջին ձեւ մըն էր պատրաստուած, յայտնի հակաքաղկեդոնիկ ուղղութեամբ, որ վերջին խմբագրութեան ատեն աւելի մեղմացուած է։

« 1012. Կայսեր Պատասխան   |   1014. Սիւնհոդոսին Պատասխան »
© Gratun.org