Gratun
Search  show page numbers   Sign in
« Ազգապատում, Հատոր Ա by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Գրիգոր Դ. Տղայ

1028. Սարգիս և Յորդանան

Ազգային յիշատակները հաւաքելու, եւ յատկապէս նահատակներու անուները մոռացութեան մէջ չթողլու նպատակով՝ այստեղ պէտք կըզգանք յիշել Սարգիս Խաչենեցին, Գանձակի ամիրային հարկահաւաք պաշտօնեներէն մէկը, որուն դէմ թշնամանալով Պարսիկներ, աւագ ուրբաթ օր մը խաչելով կը մեռցնեն ըսելով, Խաչակից լեր Քրիստոսին քում, ինչ որ հետեւցնել կու տայ ուրացութեան բռնադատուլը եւ Սարգիսի հաստատամիտ հաւատքը։ Միւս նահտակ մըն ալ կը յիշատակուի Յորդանն Կարնեցի, բնիկ ի տաճիկ տոհմէ, որ քրիստոնէութիւն ընդունած ըլլալուն, եւ իսլամութեան վերադառնալուն չհաւանելուն համար, վկայեաց մեծ հանդիսիւ, կ՚ըսէ պատմիչը (ՎԱՐ. 132), եւ կը ցուցնէ թէ չարչարանքներէ եւ բանտարկութիւններէ վերջ գլխատուած է Կարին քաղաքին մէջ։ Թաղուած է Սահակ եւ Յովսէփ իշխաններուն գերեզմանին մօտ, որ նոյնպէս տաճկութենէ քրիստոնէութիւն դարձած էին, (§ 633), եւ Յորդանանի ազգակից կը սեպուէին։ (ՎԱՐ. 132)։

« 1027. Մխիթար Հերացի   |   1029. Ընտրութիւն և Ազգատոհմ »
© Gratun.org