Gratun
Search  show page numbers   Sign in
« Ազգապատում, Հատոր Ա by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Գրիգոր Զ. Ապիրատ

1062. Լամբրոնացիին Տօնը

Լամբրոնացին տօնելի սուրբերու հետ դասակարգելու սկզբնաւորութիւնը վերջին դարուն մէջ տեղի ունեցաւ, եւ նախ Կոստանդնուպոլսոյ մէջ սկսաւ, միութենկան նոր ճիգերու առթիւ, բայց Մայրաթոռին մէջ չընդունուեցաւ եւ շուտով Կոստանդնուպոլիս ալ դադարեցաւ, եւ միայն Երուսաղէմի օրացոյցը կը յամառի տակաւին զայն պահել՝ իր տպած տօնացոյցին իսկ հակառակ (ՏՕՆ. 240)։ Հռոմէադաւանք ալ ունին նոյն տօնը, Լամբրոնացիին անունին Յայսմաւուրքի մէջ անցնելուն վրայ հիմնուելով (ՅԱՅՍ Բ. 240), ուր բոլոր Ռուբինեանց տարեդարձները յիշուած են, տարելիցի եւ ոչ տօնի նշանակութեամբ։ Սուրբ հայրն բացատրութիւնն ալ շատ սովորական կոչում մըն է ամէն եկեղեցականներու, եւ նոյն իսկ կենդանիներու տրուած, եւ բնաւ ոյժ չունենար այդ բառով պաշտպանել Լամբրոնացիին տօնելի սուրբ ըլլալը (ՍԻՍ. 94)։ Եթէ Գրիգոր Սկեւռացին շատ շողշողուն ներբողական մը նուիրած է անոր յիշատակին (ՍՈՓ. ԺԵ. ), եւ եթէ Խաչատուր Լամբրոնացին գեղեցիկ ոտանաւոր մը գրած է անոր պատւոյ (ՍԻՍ. 94), երկուքն ալ իր աշակերտներն են, եւ անձնական իղձերնին յայտնած կ՚ըլլան։ Եթէ ուրիշներ ալ զանազան առիթներու մէջ առատ գովեստներ շռայլած են անոր անունին, անոնք տօնելիութեան փաստ չեն ըլլար, այլ արդիւնաւորութեան վկայութիւններ, զոր ոչ ոք պիտի ուրանայ։ Լամբրոնացիին կեանքը կատարեալ աշխատութիւն եւ կատարեալ արդիւնաւորութիւն եղած է աներկբայաբար, յայտնուած է իբրեւ արթուն հովիւ, ճշմարիտ կրօնաւոր, աղօթասէր ճգնաւոր եւ անընչասէր. փայլած է իբրեւ գիտուն, իմաստուն, ճարտարախօս եւ մատենագիր. եղած է անձնուրաց, օրինապահ եւ բարեկարգիչ. ունեցած է եկեղեցւոյ նախանձ, բարեկարգութեան եռանդ եւ ուղղութեան համոզում. եւ ամէնէն աւելի ոգւով փարած է բոլոր եկեղեցիները միացնելու բարձր՝ բայց անգործադրելի խորհուրդին։ Այսու ամենայնիւ շատեր շատ պիտի վարանէին ՝ առ Լեւոն նամակին մէջ յայտնուած՝ քինախնդիր, անձնագով, հակառկասէր եւ զայրացկոտ գրիչին հեղինակը, ոչ թէ իբր սուրբ մը, այլեւ ոչ իբր օրինակելի տիպար մը ներկայել, ընդունելով, որ Կոստանդնուպոլսոյ մէջ զգացած յուսախաբութենէն ետքը, փոխած ըլլայ իր միտքը, ստրջացեալ է հոգեւոր կամս իւր (ՀԱՅ. 425)։

« 1061. Լամբրոնացիին Դաւանութիւնը   |   1063. Թագադրութեան Օրը »
© Gratun.org