Gratun
Search  show page numbers   Sign in
« Ազգապատում, Հատոր Ա by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Գրիգոր Զ. Ապիրատ

1065. Հանդէսին Ներկաներ

Թագադրութեան հանդէսին համար, հաւաքուեցաւ ժողով բազմութեան յոյժ (ԿԻՐ. 76), որուն գլուխը յանուանէ կը յիշուին 14 եպիսկոպոսներ, Դաւիթ Մամեստիոյ, Յովհաննէս Սսոյ, Մինաս Երուսաղէմի, Յովսէփ Անտիոքայ, Կոստանդին Անարզաբայ, Վարդան Լամբրոնի, Ստեփանոս Տարսոնի, Թորոս Սելեւկիոյ, Գրիգոր Կապանի, Աստուածատուր Մեծքարի, Յովհաննէս Սանվելիոյ, Կոստանդին Փիլիպոսոյ, Ստեփանոս Բերդուսի, եւ Մխիթար Ընկուզատին (ՍՄԲ. 110). ուրիշ ցուցակ մը կ՚աւելցնէ Գէորգ Անդրիասանց եւ Կոստանդին Յոնանց, իսկ Փիլիպոսոյ եպիսկոպոսին անունն ալ Գրիգոր կը գրէ (ՍԻՍ. 470)։ Յիշուածներուն ամէնն ալ Կիլիկիոյ եւ անոր յարակից վիճակներու եպիսկոպոսներ են, իսկ Հայաստանէ եւ Իկոնիոյ սահմաններէն բնաւ մէկը յիշուած չէ, եւ ոչ իսկ Անանիա Սեբաստացին, որ վերեւ 12 համակերպողներուն մէջ յիշուած էր (§ 1058)։ Օտարազգիներէն կը յիշուին Տարսոն նստող Յունաց պատրիարքը եւ Մելիտինէ նստող Ասորւոց կաթողիկոսը (ԿԻՐ. 76). իսկ վարպետներ եւ վանահայրեր եւ քահանաներ շատ կ՚ըսուիին (ՍՄԲ. 111), առանց որոշ թիւի։ Հայ եպիսկոպոսներուն մասին դիտել պիտի տանք թէ անոնցմէ գլխաւորներուն վիճակին հետ՝ վանք մըն ալ կը յիշուի, որուն առաջնորդ կամ տէր կը կոչուին վիճակաւորները (ՍՄԲ. 110), եւ այս սկզբնաւորութիւն մըն է թեմակալներուն վանքերու մէջ բնակելուն, եւ առաջնորդ անունկրելուն, որ մեր օրերը սովորական դարձած է եւ թեմակալութիւն յայտնող եպիսկոպոս կամ արքեպիսկոպոս անունին տեղ կը գործածուի։ Աշխարհականներն ալ կը յիշուին՝ զօրապետաց եւ ազգաց եւ ազանց (ԿԻՐ. 76) անուններու ներքեւ, որով իշխաններուն իրենց գունդով եկած ըլլալը կ՚իմանանք։ Ասոնցմէ 44 հատը յանուանէ կը յիշէ Սմբատ, իրենց դղեակներուն անուններով (ՍՄԲ. 111), զորս աւելորդ կը սեպենք կրկնել։ Միայն կը դիտենք թէ կը յիշուին օտարահնչիւն անուններ ալ, ինչպէս Հերի, Տանկրի, Ճօֆրի, Ճոսլին, որ մտածել կուտան թէ Լատիններ ալ եկած ըլլան, բայց դղեակներուն անունները հայկական են, եւ լտին անուն առնող Հայեր ըլլալնին կը ցուցնեն։ Եկողներ ունայնաձեռն ալ չեն եղած, զի եղեն ընծայաբերք նորոգ թագաւորին կացելոյ, նոյն իսկ շրջակայ ազգքն ալ (ԿԻՐ. 76)։

« 1064. Թագադրութեան Հանդէսը   |   1066. Թղթակցութիւն Պապի Հետ »
© Gratun.org