Gratun
« Աստուածաշնչական Սուրբեր by Շնորհք Արք․ Գալուստեան

Հին Կտակարանի Սուրբեր

Նախահարք

Աստուածաշնչական սուրբերը բնականօրէն կը բաժնուին երկու մեծ խումբերու Հին Կտակարանի եւ Նոր Կտակարանի սուրբեր։ Երկուքէն ալ գրեթէ իրարու հաւասար թիւով 40-45 անուն սուրբեր անցած են մեր Տօնացոյցին։ Կը սկսինք Հին Կտակարանի սուրբերու ներկայացումով։

Հին Կտակարանի սուրբերը մենք բաժնած ենք հետեւեալ խումբերու. 1. Նախահարք, 2. Նահապետք, 3. Անապատի Առաջնորդներ, 4. Դատաւորք, 5. Գործիչ Մարգարէներ, 6. Գիրք ունեցող Մարգարէներ, 7. Զանազան ուրիշ Հին Ուխտի սուրբեր, որոնք վերոյիշեալ ստորաբաժանումներէն ոեւէ մէկին ներքեւ չեն իյնար։

Կը սկսինք առաջին խումբով, որ ներկայացուած է Ծննդոց Գրքի առաջին 10 գլուխներուն մէջ եւ կը բաղկանայ եօթ անուններէ։

« Ներածութիւն   |   1. Ադամ »
© Gratun.org