Gratun
« Աստուածաշնչական Սուրբեր by Շնորհք Արք․ Գալուստեան

Հին Կտակարանի Սուրբեր

3. Սէթ

Սէթ Ադամի երրորդ որդին էր, որ ծնաւ Աբէլի սպաննութենէն յետոյ, անոր ձգած պարապը լեցնելու եւ անոր սահմանուած դերը շարունակելու համար։ Սէթ նախահայրն է կրօնազգաց եւ արդար հոգիներու, որոնք կեանքի նպատակը տեսան աստուածպաշտութեան մէջ եւ Աստուծոյ իսկ ներշնչումով եւ առաջնորդութեամբ, այսպէս ըսենք՝ վերագտան կրօնքը, Աստուծոյ յաւիտենական կեանքին հաղորդ դառնալու համար։ Իսկ Կայէն եղաւ նախահայրը աշխարհասէր մարդկութեան, որոնք ստեղծեցին քաղաքակրթութիւնը, Երկրաւոր կեանքը աւելի լաւ վայելելու համար։ Աէթ ապրեցաւ 912 տարի։

Մենք եւ Յոյնք կը տօնենք Նախահարց հետ։ Լատինք՝ չունին։

« 2. Աբէլ   |   4. Ենովս »
© Gratun.org