Gratun
« Աստուածաշնչական Սուրբեր by Շնորհք Արք․ Գալուստեան

Հին Կտակարանի Սուրբեր

4. Ենովս

Ենովս որդին էր Սէթի, իր օրով կամ իրմով իրականանալ սկսաւ այն, ինչ որ վերեւ վերադրեցինք իր հօրը։ Իր մասին ըսուած է. «Նա յուսացաւ կոչել զանուն Տեառն Աստուծոյ»։ Կամ, ըստ եբրայական բնագրին. «Այն ատեն սկսուեցաւ Տիրոջ անուն կանչելը»։ Երկուքն ալ նոյն իմաստը ունին։ Ադամին անկումէն եւ Աստուծոյ հետ սիրոյ կապին խզումէն յետոյ իր այս թոռանը մէջ յանկարծ «յոյսը ծագեցաւ», որ կրնայ «Տիրոջ անունը կանչել» եւ վերահաստատել խզուած յարաբերութիւնը, այս պատճառով արժանի եղաւ Ենովս սուրբերու կարգին անցնելու։

Ենովս ապրեցաւ 905 տարի։ Յոյնք կը տօնեն։ Լատինք՝ չեն տօներ։

« 3. Սէթ   |   5. Ենովք »
© Gratun.org