Gratun
« Ազգապատում, Հատոր Բ by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Գրիգոր Է Անաւարզեցի

1244. Կիրակոս Շատիկցի

Ժամանակակից նահատակի մըն ալ յիշատակութիւնը կը գտնենք Սիւնեաց նահանգի Վայոց ձոր գաւառի, Շատիկ վանքին մէջ, 1291 թուականով։ Արձանագրութիւնը կը գտնուի Ընդեղի մատուռին մէջ, թէ զնորոգող սուրբ նահատակիս, զհոգեւորն Պլճոնց յաղօթս յիշեցէք, զԿիրակոս միակեաց, ուր յայտնի չէ թէ Կիրակոսը՝ նահատակն է, թէ նորոգողը։ Բայց որովհետեւ ուրիշ տեղ մատուռը Սուրբ Կիրակոս անունով կը յիշուի (ՍԻՍ. 160), նահատակն ալ Կիրակոս անուանել սովորութիւն եղաւ (ՆՈՐ. 119), եւ աւանդութեամբ կը յիշուի թէ պատարագելու ատենը սպանուած է։

« 1243. Գրիգոր Բալուեցի   |   1245. Կեսարացին Կատուկեցի Չէ »
© Gratun.org