Gratun
« Ազգապատում, Հատոր Բ by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Կոստանդին Գ. Կեսարացի

1259. Յովհաննէս և Ալիխան

Օշին թագաւոր այրի մնացած էր իր անդրանիկին ծնած ատենէն (§ 1252), տակաւին 27 տարեկան եղած ատեն բայց երկրորդ ամուսնութիւնը յապաղած էր, հարկաւ քաղաքական տեսակէտով օգտակար զուգակցութիւն մը հաստատելու նպատակով։ Վերջապէս Օշին իրեն կենակից ընտրեց զեղբօր դուստրն Ըռէ Ըռուպէրտին, որ է Նապոլսոյ Հռոբերտոս (Roberto re de Napoli) թագաւորին եղբօր, Տարենտօնի Փիլիպպոս (Fillippo di Taranto) իշխանին դուստրը՝ Յովհաննա-Երինէ (Giovannalrene), զոր ուղարկեաց էրեր եւ պսակուցաւ ի Տարսոն։ Թուականը նշանակուած է 1316 (ՍՄԲ. 128), եւ ըստ այսմ Ատանայի ժողովին գումարումէն քիչ առաջ կիյնայ Օշինի երկրորդ ամուսնութիւնը երբոր տեղի կունենային Յովհաննէս ԻԲ. պապին հետ սերտ յարաբերութիւններ։ Օշինի ընտանեկան մխիթարութեան ցաւ մը կը յաջորդէր ժողովէն քիչ ետքը։ Իր հարազատ եւ երկուորեակ եղբայրը Այինախ, իշխան Տարսոնի եւ Լամբրոնի, որուն հետ միշտ սիրով ապրած էին, արկածի մը հետեւանօք կը մեռներ 1317 օգոստոս 26-ին (ՀԱՅ. 545), թէպէտ Յայսմաւուրքը օգոստոս 2-ին կը դնէ (ՅԱՍ. Բ. 56)։ Ալինախ Տարսոնի Կիւդնոս գետին մէջ լողալու իջած էր, իրեն հետ ունենալով տաճիկ ձի մի, հարկաւ իր անձնականը, որ եհար զնա ոտամբն ի գլուխն եւ հարուածը եղաւ պատճառ մահու (ՍԱՄ. 157), եւ այսպէս մեռաւ բարի շառաւիղն Ալինախ երիտասարդ հասակաւ (ՀԱՅ. 545), զի 34 տարեկան էր տակաւին, եւ թագուեցաւ Գրազարկի վանքը, արքունական դամբարանը։ Անցողակի յիշենք թէ Ալինախ, Ռուբէն անունով յիշուած է ուռիշներէն (ՍԱՄ. 212 եւ 243), կամ կրկին անուն ունենալուն, եւ կամ Ռուբէն բուն անունին փաղաքշական կոչում մը աւելցուած ըլլալուն համար։ Սմբատի շարունակողը 1309-ին կը դնէ Ալինախի մահը (ՍՄԲ. 128), սակայն յայտնի շփոթութեան պիտի վերագրուի, զի Ալինախ 1317 յուլիս 10-ին Ատանայի ժողովին ներկայ էր (ԿԱԼ. 504), եւ Ատանայէ Տարսոն դառնալէն ամիսուկէս ետքը տեղի ունեցած կըլլայ արկածը։

« 1258. Տարեգլուխներ Միացած   |   1260. Եւրոպացւոց Դիմումներ »
© Gratun.org