Gratun
« Ազգապատում, Հատոր Բ by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Կոստանդին Գ. Կեսարացի

1268. Գրիգոր Կարնեցի

Ժամանակին նշանաւոր անձնաւորութիւններէն պիտի յիշենք Կարնոյ եպիսկոպոս Գրիգորը, որ վկայութեամբ նահատակուած է 1321 յունիս 20-ին շաբաթ օր, որ այն տարի Ելն ի վիրապէ յիշատակը կիյնար, թէպէտ Յայսմաւուրքը յունուար 29-ին գրած է, շարժական եւ անշարժ տոմարներուն համեմատութիւն շփոթութեանց պատճառով (ՆՈՐ. 128)։ Թիմուրթաշ Թաթար զօրավարը, որ Երկաթաքար կը թարգմանուի (ՆՈՐ. 122) Կիլիկեան աւերելէն ետքը (§ 1266), Կեսարիայի վրայէն Կարին անցաւ , եւ քաղաքին Գրիգոր եպիսկոպոսին եւ անոր հորեղբայր տէր Պապ քահանային վրայ սկսաւ բռնանալ եկեղեցիները կողոպտելու համար, եւ մինչեւ իսկ իր հրամանով ըմբռնութեամբ կապեալ թլփատեցին անոնք (ՆՈՐ. 123), իսկ եպիսկոպոսը միշտ իր հաստատութիւնը յայտնելէ չի կասեցաւ, այս պատճառով երկար տանջեցին զայն սաստիկ գանակոծելով, ջիղերը կարելով, եւ աղով վէրքերը շփելով, որոնց արիութեամբ համբերեց եպիսկոպոսը։ Բանտարկութեան ատեն գաղտնի կերպով յաջողեցաւ հաղորդ բերել տալ՝ ճաշակ առնել եւ մահուան պատրաստուիլ, ինչ որ տեղի ունեցաւ գլխատմամբ քաղաքին հրապարակը։ Մարմինը երեք օր բացի թաղուելէն ետքը, հրաման եղաւ թաղել, եւ ամփոփուեցաւ Ս. Սարգիս եկեղեցւոյն քովը (ՆՈՐ. 127), որ այժմ չկայ, բայց այս անունով այսօր ալ աւերակի տեղ մը կը ցուցուի քաղաքին մէջ։ Իսկ քաղաքին գլխաւոր եկեղեցին Ս. Կարապետ անունով կը յիշատակուի (ՆՈՐ. 124)։ Ժամանակակից ուրիշ վկայ մըն ալ կը յիշուի, Զուատ անունով, որ տարաժամ հասակի սպանաւ յանօրինաց եւ խառնուեցաւ ընդ մարտիրոսացըն, ինչպէս կը գրէ իր եղբայրն Սարգիս աբեղայ, հաւաքածոյի մը յիշատակարանին մէջ, զոր գրած է 1317-ին Վայոց ձորի Գայլեձոր վանքը (ՍԻՆ. 133)։

« 1267. Կոստանդինի Մահը   |   1269. Նախընթացն Ու Միտումները »
© Gratun.org