Gratun
« Ազգապատում, Հատոր Բ by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Յակոբ Բ. Անաւարզեցի Դարձեալ

1320. Կիրակոս և Սարգիս

Այստեղ մեր սովորութեան համեմատ ժամանակակից նշանաւոր անձերն ալ յիշել ուզելով միայն երկու նահատկներու անուններ կը գտնենք, եւ գերեզմանները Անիի մօտ գտնուելէն, Անեցիներ ըլլալնին կը հետեւցնեն։ Այս երկուքն են, Կիրակոս վարդապետ եւ Սարգիս քահանայ, վասնզի կը կարծենք թէ արձանագրութեան Ա. Սարգիս գրուածը պէտք է Տ. Սարգիս կարդալ։ Առաջինին համար ըսուած է թէ նահատակեցաւ յանօրինաց։ Իսկ երկրորդը՝ իր եղբայրը Կազեր որդի Միւռոնի, արիւնաթաթաւ գտած է ի խորագոյն հորի քարաթաղ արարած (ՇԱԿ. 34)։ Որչափ եւ նոր վկայից հաւաքիչները, երկուքն ալ մարտիրոսներու կարգ են անցուցած (ՆՈՐ. 133), սակայն հնար է որ պարզապէս աւազակային սպանութեանց զոհ գացողներ ըլլան, քանի որ վկայաբանական յիշատակներ կը պասին։ Կիրակոսի համար յայտնապէս 1348 թուական տրուած է, եւ անոր ժամանակակից կերեւի Սարգիսն ալ։

« 1319. Յակոբի Մահը   |   1321. Ընտրութիւնն ու Ընթացքը »
© Gratun.org