Gratun
« Ազգապատում, Հատոր Բ by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Կոստանդին Ե. Սսեցի

1333. Տեղակալներու Ատեն

Քանի որ Լեւոն այդ վայրկեանէն պաշտօնապէս Հայոց թագաւոր եղած կը նկատուէր, ինքն որոշեց առժամապէս երկիրը կառավարելու սահմանուած տեղակալները, որոնք եղեն դարձեալ կանխաւ նշանակուած խնամակալները, Մարիամ թագուհին եւ Բարթողիմէոս Լուսինեան ու Վասիլ Թորոսեան իշխանները (§ 1331), անոնց վրայ աւելցնելով Ռեմի կոմսուհին՝ Լուսինեան Պէմունդի այրին։ Այս չորսերուն օգնական տրուեցան Կոստանդ զինակիր, եւ Մանուէլ թարգման, այս վերջինս Իտալիոյ պատգամաւորութենէն (§ 1236) Կիպրոս դարձած։ Սիսէ եկող պատգամաւորները, եւ յիշեալ զինակիրն ու թարգմանը Քերինէ նաւահանգիստէն յատուկ նաւով Կոռիկոս անցան, բայց իմանալով որ Սիս քաղաք Հալէպի ամիրայ Պէկ-Թիմուրի կողմէ պաշարուած է, պարտաւորուեցան հանդերձս Թուրքաց հագնիլ եւ հետիոտս քալելով առանց ճանչցուելու Սիս մտնել։ Պատգամաւորութեան բերած խոստումնալից աւետիսը Սսեցիները ոգեւորեց, Լեւոնի դրոշը ամրոցին վրայ կանգնուեցաւ, ամենքը զինուեցան, եւ անվեհեր յարձակումով պաշարողները ցրուեցին (ԴԱՐ. 80)։ Այդ եղելութեանց ալ որոշ ամսաթիւը նշանակուած չենք գտներ, բայց նկատելով որ Կոստանդին Հեթումեանի սպանութիւնը 1373 ապրիլին էր եղած (ԴԱՐ. 68), մերձաւորաբար երեք չորս ամսուան ժամանակ հարկ կը զգանք տալ պատմւած եղելութեանց, եւ 1373 սեպտեմբերին դնել Լեւոնի թագաւորութեան հռչակուիլը եւ Պէկ-Թիմուրի պաշարումին ետ մղուիլը։ Անկէ մինչեւ Լեւոնի անձամբ Սիս հասնելը 10 ամիսներ անցան, բայց որոշակի դիպուած մը կամ նշանակելի եղելութիւն մը պահած չէ պատմութիւնը։ Կերեւի թէ Եգիպտացիներ պահ մը հանդարտեցան վերահաս ձմեռուան պատճառաւ, եւ Սիսի մէջ ալ ներքին խնդիրները դադրեցան, նոր թագաւորին օրէցօր հասնելուն ակնկալութեամբ։ Կոստանդին կաթողիկոսն ալ հանդարտ օրեր անցուց, համակերպելով կատարուած եղելութեանց եւ առիթ չունենալով նոր խնդիրներ յուզելու՝ իր տարիքին ալ հետեւանօք, ինչպէս հաշուեցինք (§ 1329

« 1332. Լևոն Թագաւոր   |   1334. Լևոնի Գալուստը »
© Gratun.org