Gratun
« Ազգապատում, Հատոր Բ by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Կոստանդին Ե. Սսեցի

1335. Կոստանդինի Մահը

Կոստանդին կաթողիկոս հաւանաբար կրցաւ լսել սպասուած թագաւորին Կիլիկիա հասնիլը, բայց չկրցաւ զայն տեսնել։ Մահը կանխեց այդ մխիթարութիւնը իրեն զլանալ, թէպէտ ինքն ալ մասնակցած էր գործին, եւ Կտպրոս գացող պատգամաւորներ յատկապէս կաթողիկոսի անունն ալ յիշած էին, թէ Պետրոսի (ԴԱՐ. 69), եւ թէ Լեւոնի առջեւ (ԴԱՐ. 70)։ Կոստանդինի կաթողիկոսութիւնը տեւողութեամբ յոյժ համառօտ կարեւորութեամբ ալ աննշանակ անցաւ, արդիւնաւորութեան հետք մը չենք տեսներ իր վրան, եւ միայն տագնապալի եւ ազգին ճակատագիրին հետ շատ նշանակելի օրերու հետ կապուած կը մնայ իր անունը, առանց յատուկ նշանակութիւն մը ունենալու, ոչ լաւ եւ ոչ վատ տեսակէտով։

« 1334. Լևոնի Գալուստը   |   1336. Ընտրութիւն և Ծագում »
© Gratun.org