Gratun
« Ազգապատում, Հատոր Բ by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Պօղոս Ա. Սսեցի

1352. Սարգիս Ապրակունեցի

Նշանաւոր եղաւ Սարգիս Ապրակունեցի վարդապետն ալ, Որոտնեցիէ կրտսեր, մինչեւ իսկ Նշեցիէ ետքը Որոտնեցեցիին ալ աշակերտ կարծուած։ Սարգիս հաստատուեցաւ Ապրակունեաց վանքին մէջ, որ շատ մօտ էր Երնջակի Ս. Կարապետ վանքին (ՍԻՆ. 378), Ունիթորներու գրացութեան մէջ, աւելի մօտէն անոնք դիտելու ու անոնց հետ մաքառելու համար։ Կը պատմուի թէ բուռն վէճեր ալ ունեցաւ Կարապետ Ճագարակեր ունիթորին հետ։ Անգամ մը որ ճագարակեր պատրաստութիւններ կընէր Պետրոս Արագոնացիի պատրաստած Առաքինութեանց եւ Մոլութեանց գիրքէն Ապրակունեցիին հարցումներ տալ, ասոր աշակերտներէն մէկը, որ Ունիթորներու էր աշակերտած, բայց սիրտը հանդարտ չէր, գաղտնի կերպով նոյն գիրքին հայերէնը, զոր Յակոբ Քռնեցին էր թարգմանաց, Սարգիսի կը բերէ, որպէսզի պատրաստուած գտնուի, եւ իրօք ալ երկու օր ետքը հարցումի եկող Ունիթորներուն, գիրքին համեմատ կը պատասխանէ Սարգիս եւ քննութեան եկող Ունիթորները կը զարմացնէ (ՄԵԾ. 37)։ Ասոր վրայ նոյն գիրքին վրայէն իրեն աշակերտներուն ալ կը դասախօսէ, բայց Մեծոփեցին կը մեղադրէ անոնք՝ որ Արագոնացիին գիրքը նախադասած են Հայ եկեղեցւոյ ընդունած գիրքերուն, եւ յանուանէ կը յիշէ Գրիգոր Լուսաւորիչի, Աթանաս Աղեքսանդրացիի, Գրիգոր Աստուածաբանի, Կիւրեղ Աղեքսանդրացիի, Ստեփանոս Սիւնեցիի, Անանիա Շիրակացիի, Պօղոս Տարոնեցիի, Յովհաննէս Օձնեցի, Սարգիս Հաղբատացիի, Դաւիթ Փիլիսոփայի, Մովսէս Քերթողահօր, եւ Ասողիկ Թարգմանիչի գիրքերը (ՄԵԾ. 38)։ Ասոր վրայ, Ապրակունեաց վանքին աշակերտութեան Ունիթորութենէ խմորելուն պատճառով հարկ եղաւ նոր կարգադրութիւն մը ընել, ինչպէս պիտի յիշենք։

« 1351. Յովհաննէս Որոտնեցի   |   1353. Մաղաքիա Ղրիմեցի »
© Gratun.org