Gratun
« Ազգապատում, Հատոր Բ by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Թէոդորոս Բ. Կիլիկեցի

1361. Ծռազատիկ Չեղաւ

Այս տեղ հարեւանցի յիշենք թէ ուղիղ չէ ոմանց 1387 տարին ծռազատիկ կարծելը (ՉԱՄ. Գ. 423), որուն պատճառ եղած է թերեւս վերջին 1292 տարւոյ ծռազատիկէն (§ 1191), 95 տարի հաշուելը, որ է ծռազատիկներու պարբերական շրջանը։ Սակայն այդ պարբերականը հաստատուն չէ, այլ միջոց մը այն կը խախտի նահանջներու յառաջ բերած տարբերութեամբը, եւ 532 տարիներու շրջանին մէջ միայն չորս ծռազատիկներ տեղի կունենան, եւ 247 տարիներու միջոց մը առանց ծռազատիկի կանցնի։ Ըստ այսմ 1292-է ետքը նոր ծռազատիկի պիտի հանդիպինք 1539-ին զատկի կիրակի օրը, ոչ թէ ապրիլ 6-ին կը հանդիպէր՝ ինչպէս պէտք էր ըլլար ծռազատիկ կազմելու համար, այլ ապրիլ 7-ին։

« 1360. Դարձեալ Լէնկթիմուր   |   1362. Լէնկթիմուրի Յաղթուիլը »
© Gratun.org