Gratun
« Ազգապատում, Հատոր Բ by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Թէոդորոս Բ. Կիլիկեցի

1371. Եղիսաբեթ Խառաբաստեցի

Յիշենք եւս Եղիսաբեթ վկայուհին, բնիկ Արճէշի Խառաբաստ գիւղէն, բայց կերեւի թէ Սուխարու վանքին ազդեցութիւնը չէր զգացած, զի աւեր աղջկան կեանք կը վարէր, Բերկրիի մէջ տաճկացեալ էր, եւ Վանայ մէջ կը հետեւէր գործոյ պոռնկութեան, եւ անյագ էր ի մեղս։ Օր մը վիճելու ատեն խօսքը հաստատելու համար, Սուրբ Աստուածածին վկայ, կսէ, որ այս բանս այս է (ՆՈՐ. 157)։ Սուխարու Ս. Աստուածածնի մանկական յիշատակն էր, որ բերնէն կը թռէր։ Շուրջը եղողներ վրան կը յարձակին, թէ զիա՞րդ իշխես զայդ ասել։ Յանկարծական արիութիւն մը կու գայ Եղիսաբեթի վրայ եւ համարձակօրէն կը պատասխանէ. Ասեմ եւ ոչ ամաչեմ, զի ես ծառայ եմ Սուրբ Աստուածածնին։ Ոչ միայն Ազգին թաթար ամիրայն ու դատաւորը, այլեւ ամիրային կինը Փաշախաթուն կոչուած, սպառնալիք եւ սղոքանք կը գործածեն Եղիսաբեթը տարհամոզելու, սակայն չեն յաջողիր, նա հաստատուն կը մնայ իր արիւնով աղտեղի կեանքը սրբելու միտքին վրայ, եւ քարկոծուելով կը նահատակուի 1391-ին Քառասնից յիշատակին օրը ըստ յայսմաւուրաց (ՆՈՐ. 168), այսինքն մարտի 9-ին։ Թէպէտ յայսմաւուրքը, Եղիսաբեթ Խառաբաստեցիին յիշատակը կը դնէ ապրիլ 24-ին, Թամար Մոկացիի յիշատակին կցելով, յաւուր տօնի սրբոց Քառասնից պարագան ալ աւելցնելով, որ նոյն օրուան վրայ չի ճշմարտուիր (ՅԱՍ. Ա. 183)։

« 1370. Աւագ Բաղիշեցի   |   1372. Հռոմէական Միտումներ »
© Gratun.org