Gratun
« Ազգապատում, Հատոր Բ by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Գրիգոր Ժ. Ջալալբէգեանց

1497. Զաքարիայի Մահը

Ժամանակակից է նաեւ Աղթամարի կաթողիկոս Զաքարիայի մահը։ Մինչեւ 1464 Զաքարիա յիշատակուած է (ՓԻՐ. 218, 219), եթէ հայ թուականին մէջ Գ. եւ Դ. թուատառերու փոխանակութեամբ 1465 տարին առաջին անգամ կը յիշատակուի Զաքարիայի յաջորդը Ստեփանոս (ՓԻՐ. 222), եւ 1466-ին տակաւին ի հայրապետութեան նորընծայ կաթողիկոսին տէր Ստեփանոսի կը գրուի (ՓԻՐ. 226), որով 1465ին վերջերը պէտք կըլլայ դնել Զաքարիայի ալ մահը, Գրիգորի մահուան հետ միեւնոյն ատեն։ Հաւաքարանը այստեղ ալ Զաքարիայի եւ Ստեփանոսի մէջտեղ երկու տարի ընդհատումով եւ չորս աննշան կաթողիկոսներու անուններ կը դնէ (00. ԲԻԶ. 1196), որոնք ուրիշ յիշատակարններէն չեն ստուգուիր, եւ Զաքարիայի անմիջական յաջորդ կը նշանակուի Ստեփանոսը, ինչպէս որ մենք ալ կընդունինք։ Բայց մտադիւր կը պահենք միւս տեղեկութիւնը, թէ Ստեփանոս Էջմիածնի մէջ մեղադրուած էր Զաքարիայէ (00. ԲԻԶ. 1195), վասնզի անշուշտ Զաքարիա այս տեսակ հանդիսութիւններ ուզած է կատարել Մայր Աթոռի մէջ։ Ասկէ կը հետեւի Ստեփանոսի ալ զօրաւոր գիրք ունեցած ըլլալը, որով պատճառ չի մնար աննշան անձերուն կաթողիկոսութեան անցնելուն։ Մանաւանդ որ Լուսաւորչի Աջն ալ Ստեփանոսի ձեռքը կը գտնուէր տակաւին։

« 1496. Գրիգորի Մահը   |   1498. Յովհաննէս Տարօնեցի »
© Gratun.org