Gratun
« Ազգապատում, Հատոր Բ by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Սարգիս Գ. Միւսայլ

1528. Մուրատ Վանեցի

Ժամանակակից դէպքերուն կարգին միշտ ուրոյն տեղ մը սովորութիւն ըրինք տալ հաւատոյ նահատակներուն, որոնք ընդհանուր անկումի ժամանակիս մէջ՝ ուժգին ոգեւորութեան եւ հոգեկեն զօրութեան արտայայտիչներ են եւ ազգային հոգին կը բացատրեն։ Մուրատ Վանեցի, որոշ անունը հայերէն Պարգեւ է ըսուած, Վանայ իշխան Սիւլէյմանէ ուրացութեան կը հրաւիրուի, իր հօրը տաճկացած ըլլալուն համար, սակայն իր դիմադրելուն եւ քրիստոնէութիւնը փառաբանելու վրայ՝ սրով կը վիրաւորուի, եւ աքացի ու բռնցի հարուածուելով քաղաքէն դուրս կը քաշկռտուի եւ քարկոծմամբ կը նահատակուի, իսկ մարմինը կը թաղուի Ս. Պօղոս եկեղեցւոյ առջեւը։ Նահատակութեան օրը գրուած է 934 մարդաց 13, որ կը պատասխանէ 1485 սեպտեմբեր 26-ին, բայց Յայսմաւուրքը հաստատուն տոմարով կը դնէ յունիս 19ին, իսկ ուրիշ օրինակ մը մարտ 30-ին (ՆՈՐ. 321)։

« 1527. Հայ Տպագրութիւն   |   1529. Միրաք Թաւրիզեցի »
© Gratun.org