Gratun
« Ազգապատում, Հատոր Բ by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Սարգիս Գ. Միւսայլ

1530. Աստուածատուր Կաֆացի

Աստուածատուր կամ Բուղտան Կաֆացի, մի բարի յոյժ զարմանալի երիտասարդ եւ հօրն մին որդին, Կաֆայի այլազգիներու աչքին ղարկած էր, որ կուզէին զայն իրենց կամքին հնազանդեցնել։ Ուստի սուտ զրպարտութեամբ դատաւորին մատնեցին, թէ Բուղտան յիշոցք եհան, եւ չարաչար տանջելէ ետքը թող տուին, իբրեւ թէ իրեն մտածելու ատեն թողած ըլլան։ Քիչ օր ետքը նորէն առին հօրը տունէն, եւ հարուածներով եւ եղէգներով ու կրակով տանջելէ ետքը, կրկին հօրը տունը բերին, եւ ողորմելի ծեր ծնողքն դառն լացուցին։ Երրորդ անգամ իբրեւ թէ Աստուածատուր հաւանած ըլլայ, թլփատման գործողութիւն պատրաստուեցաւ, այլ նահատակին ուժգին բողոքելուն վրայ, մահուան վճիռը առին դատաւորէն եւ խսիրի փաթթելով ի հուր ընկեցին։ Նահատակութեան թուականը ըսուած է 1488 ապրիլ (ՆՈՐ. 331), բայց ամսաթիւը չէ յիշուած եւ ոչ ալ տօնական պատշաճը։ Մերձաւոր է ժամանակով Սուլթանշահի որդի Թորոս Հռոմկլայեցիի նահատակութիւնը 1494 օգոստոս 1-ին, սակայն պարագաները չեն պատմուած (ՉԱՄ. Գ. 515)։

« 1529. Միրաք Թաւրիզեցի   |   1531. Շնորհաւոր Խայիկցի »
© Gratun.org