Gratun
« Ազգապատում, Հատոր Բ by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Զաքարիա Բ. Վաղարշապատեցի

1536. Խաչատուր Կողբացի

Երկու նոր վկաներու յիշատակներ ալ այդ միջոցին կիյնան։ Խաչատուր Կողբացի, ամուսնաւոր աշխարհական մը, բնակութեամբ եւ գործով Ամիթ կամ Տիարպէքիր հաստատուած էր։ Չենք գիտեր ինչ դրդմամբ երկու զինուորներ օր մը Խաչատուրի համար կը վկայեն թէ տաճկցած էր, մինչ Խաչատուր կը բողոքէր, Բազմութիւնը կը խռնուի, ուրացութեան բռնադատութիւններ կը շարունակին, սպառնալիքներ կըլլան, քարեր կը կուտուին, բոցեր կը վառուին, բայց Խաչատուրի անյողդողդ մնալուն վրայ, կրակով տանջուելէէ ետքը կը գլխաւորուի (ՆՈՐ. 351), 1517 ապրիլ 7-ին, յաւուր Աւետեաց սուրբ Աստուածածնին (ՆՈՐ. 352), որ կիյնար աւագ երեքշաբթի օրը, զոր չենք իմանար ինչու հրատարակիչները ապրիլ 5 կիրակիի ուզած են վերածել (ՆՈՐ. 352)։

« 1535. Զաքարիայի Մահը   |   1537. Աստուածատուր Խթայեցի »
© Gratun.org