Gratun
« Ազգապատում, Հատոր Բ by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Դաւիթ Դ. Վաղարշապատեցի

1582. Աւետիս Աթոռակից

Այստեղ ոմանք երրորդ կաթողիկոս մըն ալ կը յիշեն Աւետիս անունով, առանց ցուցնելու թէ ո՞վ էր եւ ուստի՞ եւ ե՞րբ կաթողիկոսութեան բարձրացաւ (11 ԱՄՍ. 5)։ Այս անունը անգամ մը հարեւանցի կը յիշէ Զաքարիա Քանաքեռցին (ԶԱՔ. Ա. 50), եւ անոր յիշատակութիւնը կընէ Գրիգոր Դարանազեցին ալ (11. ԱՄՍ. 69), սակայն Դավրիժեցին, որ իրեն շատ մօտ ժամանակի պատմութիւնը մանրամասնորէն կը գրէ, Աւետիս անունով կաթողիկոս մը չի ճանչնար, եւ միշտ երկու կաթողիկոսք (ԴԱՎ. 3), երկոքին կաթողիկոսքն (ԴԱՎ. 4), կաթողիկոսացն երկոցունց (ԴԱՎ. 6), կաթողիկոսքն երկոքին (ԴԱՎ. 8), կը գրէ Դաւիթի եւ Մելիքսեդեկի անունները տալով, եւ մենք Դավրիժեցիին վկայութեանը վրայ հիմնուելով, այդ միջոցին Դաւիթի մօտ երկրորդ աթոռակից մը չենք աւելցներ, ուրիշ առիթի թողլով Աւետիս խնդիրը։

« 1581. Մէլիքսեդեկ Աթոռակից   |   1583. Շահաբասի Ընթացքը »
© Gratun.org