Gratun
« Ազգապատում, Հատոր Բ by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Փիլիպպոս Ա. Աղբակեցի

1698. Գումքափուի Հրդեհը

Անցողակի յիշենք այստեղ Դաւիթի պթատրիարքութեան օրով, 1645-ին հանդիպած Գումքափուի մեծ հրդեհը, որուն մէջ Մայր Եկեղեցին եւ յարակից պատրիարքարանն ալ այրեցան, եւ միւս տարին 1646- ին վերաշինուեցան Պօղոս Տիվրիկցի վարդապետին գլխաւորութեամբ (ՉԱՄ. Գ. 624), որ Կալանոսի հեռանալէն ետքը Դավիթի հետ հաշտուած պիտի ըլլայ (§ 1696)։ Սոսկալի երկրաշարժ մըն ալ 1648-ին Վանն ու Վասպուրականը աւերեց, քաղաքներ ու գիւղեր ու վանքեր քարուքանդ ընելով, որոնց նորոգութեան երախտաւոր եղաւ Ռուհիջան Վանեցին։ Երկրաշարժին օրը Դավրիժեցին կը դնէ յապրիլ ամսոյ յերկուսն, յաւագ ուրբաթու գիշերն, որ լուսանայր աւագ շաբաթ աւուրն (ԴԱՎ. 378), սակայն 1648-ին ապրիլ 2-ին զատիկ է, եւ աւագ ուրբաթ մարտ 31-ին է, եւ միայն 1659-ին լոյս աւագ շաբաթը ապրիլ 2-ին կիյնայ, ուստի պէտք է աւելի ամսաթիւի քան թէ տարեթիւի, շփոթութիւն մը ընդունիլ Դավրիժեցիին տուած թուականին մէջ։

« 1697. Կ. Պոլսոյ Գործեր   |   1699. Տեղակալներաւ Ժամանակը »
© Gratun.org