Gratun
« Ազգապատում, Հատոր Բ by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Փիլիպպոս Ա. Աղբակեցի

1706. Հռիփսիմէի Նշխարքը

Ս. Հռիփսիմէի տաճարին մէջ ալ նշխարաց խուզարկութիւն կը կատարուի, թերեւս միեւնոյն շինութեանց գործավար Յովհաննէս աբեղայի ձեռքով, բայց միաբաններու ընկերակցութեամբ։ Այս առթիւ երեւան կելլեն, երեք տեղ բաժին բաժին, երկուքը էր իր մէջ փայտեայ արկեղ գրուած (ԴԱՎ. 252)։ Այդ գիրքը եւ փայտէ սնտուկը պէտք չէ զարմանալի երեւին, քանի որ պատմած ենք անգամ մը, այդ տապաններուն խառնուած եւ դուրս հանուած ոսկրներուն նորէն հաւաքուած եւ տեղը դրուած ըլլալը 45 տարի առաջ (§ 1599), Դավրիժեցին յառաջ կը բերէ Հռիփսիմեանց գերեզմանին քովը պատին վրայ դրուած երեք տուն շարականի մը պատճէնը, Յակոբ քահանայ սուրբ կաթողիկէ արհիեպիսկոպոսարանին (ԴԱՎ. 253) ստորագրութեամբ։ Շարականը անարուեստ է, եւ վերջինը ատեններ նոյն տաճարին սպասաւորող քահանայի մը սիրտին զեղծուածը կ՚երեւի։ Երկու տաճարներուն նորոգութիւնները 1651-ին սկսած ըլլալով՝ 1653-ին աւարտած են յամս երիս (ԴԱՎ. 253), որ է ըսել թէ Փիլիպպոս չմեկնած սկսած է, եւ դառնալէն ետքը լրացուցած, իսկ բացակայութեան միջոցին գործին շարունակութիւնը հոգացած է Յակոբ Ջուղայեցին, ինչպէս հաւանական ցուցուցինք (§ 1686

« 1705. Գայիանէի Նշխարքը   |   1707. Փիլիպպոսի Դառնալը »
© Gratun.org