Gratun
« Ազգապատում, Հատոր Բ by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Յակոբ Դ. Ջուղայեցի

1804. Կարնեցի Վկաներ

Ուրիշ Կարին կատարած նահատակ մըն է Յակոբ Կարնեցի, Ղուլիկեան ազգատոհմէն (ՆՈՐ. 500), թերեւս Ղուլիկենց որդի՝ իբր սպսաւորութեան մէջ գտնւող հօր որդի, զի ինքն ալ գզիր կը կոչուի (ԶԱՔ. Բ. 125), այսինքն է թաղապետութեան սպասաւոր։ Սուտ վկաներ կ՚ամբաստանեն թէ խոստացաւ տաճկանալ, եւ ամբողջ Յինանց միջոցին բանտարկելէ եւ սովալլուկ չարչարելէ եւ երեք անգամ ատեան հանելէ ետքը, կը քարկոծեն նոյն Ս. Նշանի վրայ, ուր զԲաղտասարն սպանին, 1673 Գայիանեանց տօնին օրը (ՆՈՐ. 500), որ է ըսել մայիս 27-ին։ Իսկ Քանաքեռցին Բաղտասարէ 3 տարի ետքը կը դնէ Յակոբի նահատակութիւնը, որ կ՚ըլլայ 1667ին, եւ գերեզմանը մերձ ի գերեզման Բաղտասարին (ԶԱՔ. Բ. 125). բայց մենք առաջին հաշիւը կը պահենք, իբրեւ աւելի վաւերական աղբիւրէ քաղուած։ Իսկ գերեզմանին մասին մասին յայտնի նշան մը չի տեսնուիր, գուցէ Կարնոյ Տաճարին ետեւի մասին մէջ գտնուի։ Ուրիշ կարնեցի մըն ալ նահատակուած է Կ. Պոլսոյ մէջ, բնիկ Կան գիւղէն, զբաղմամբ բեռնակիր, որւկի միայն նահատակութեան օրը նշանակուած է 1682 մայիս 19, իսկ պարագաները չէն պատմուած (ՉԱՄ. Գ. 656)։ Ասոնցմէ զատ 1673-ին վկայած են երեք անանուն նահատակներ ալ, մին Կարնեցի, երկրորդը Սեբաստացի, եւ երրորդը Քէօբրիւքէօյցի, որ թէպէտ յոմանց Կամուրջ գիւղ թարգմանուած է (ՉԱՄ. Գ. 656), այլ պէտք է իմանալ Բասէնի Քէօբրիւքէօյ գիւղին վրայ, որ է հին Վաղարշաւանը։

« 1803. Բաղտասար Եւդոկիացի   |   1805. Գրիգոր Տաթեւացի »
© Gratun.org