Gratun
« Ազգապատում, Հատոր Բ by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Յակոբ Դ. Ջուղայեցի

1805. Գրիգոր Տաթեւացի

Գրիգոր Տաթեւացի կայտառ եւ գեղեցիկ դիմօք մանուկ մը, բնիկ Տաթեւ գիւղէն, Մշոյ Ս. Կարապետի ուխտի եկած ըլլալով, տեղացի այլազգիներէն կը բռնադատուի ուրանալ, հարկաւ իրենց հաճոյից ծառայեցնելու համար։ Երբոր ոչ ողոքանքներով եւ ոչ խոշտանգանքներով չեն կրնար մանուկը հաւանեցնել, սաստիկ կը չարչարեն, եւ գլուխ կարելով կը նահատակեն 1676-ին, իսկ մարմինը վանականներ վերացնելով կը թաղեն յեղը գերեզմանատան վանիցն Ս. Կարապետի (ՉԱՄ. Դ. 655), զոր պէտք չէ իբր գերեզմաննոցէ դուրս իմանալ, այլ մեծ գերեզմաննոցին ծայրը, ուր նշանաւոր անձեր ալ թողուած են։

« 1804. Կարնեցի Վկաներ   |   1806. Դաւիթ Սեբաստացի »
© Gratun.org