Gratun
« Ազգապատում, Հատոր Բ by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Եղիազար Ա. Այնթապցի

1823. Յովհաննէս Մրքուզ

Սոյն այս միջոցին կ՚իյնան Յովհաննէս Մրքուզ վարդապետին գիտական և կրօնական վիճաբանութիւններուն մի մասը, զորս ըրած է քրիստոնէական վարդապետութիւնները պաշտպանելու համար։ Այս առաջին մասը Սիւլէյման շահին օրով կատարուած է, թէպէտ աւելի նշանաւոր մասը տեղի ունեցած է Հիւսէյին շահին օրով, որ 1694-ին իր հօրը յաջորդեց։ Մրքուզի պատճառաբանութիւնները, ինչպէս կը քաղէ պատմիչը, կը հիմնուին դպրոցական ոճին վրայ, որուն անտեղեակ ըլլալով շահն ու իսլամ կրօնականները, մեծ զարմանք և հիանալով կը խոստովանին, թէ և ի յԵւրոպիայ ի Ֆրանկս՝ ոչ գոյ նման սմա (ԽԱՉ. 175), վասնզի զգիրս հաւաքաբանութեան և տրամաբանութեան զամենայն ի միտս իւր ժողովեալ ունի (ԽԱՉ. 174)։

« 1822. Յոհան Շեխ. Մումին   |   1824. Եղիազարի Ուղղութիւնը »
© Gratun.org