Gratun
« Ազգապատում, Հատոր Բ by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Նահապետ Ա. Եդեսացի

1840. Շփոթ Ակնարկ

Այս միջոցին անցողակի յիշատակ մը կը գտնենք Սարգիս դպիրէ նշանակուած (ՍՐԳ. ), թէ Ղասիտէճի կաթողիկոսն Սըսայ, որ կախելոց էին, թրքացաւ ՌՃԽԵ=1696 յունիս 5 շաբաթ օր, թէպէտ շաբաթ օրը յունիս 6-ին կ՚իյնայ։ Այդ տարին Կիլիկիոյ կաթողիկոս գիտենք Մատթէոս Սարին (1849), որուն Ղասիտէճի մականունը տրուած չէ ուրիշ տեղ։ Թէպէտ նա իվերջոյ ուրացաւ, բայց 1707-ին, և ոչ 1696-ին։ Ըստ այսմ մեզի համար անլուծանելի կը մնայ խնդիրը, թէ արդեօք թուականներու շփոթութիւն մըն է՞, թէ ոչ տարբեր կաթողիկոս մըն է որ նեղը ինկած մէկ պահուն այդ վախճանը ունեցաւ։

« 1839. Մխիթարի Պտոյտները   |   1841. Եփրեմ Ղափանցի »
© Gratun.org