Gratun
« Ազգապատում, Հատոր Բ by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Կարապետ Բ. Ուլնեցի

1954. Կարապետ Յէջմիածին

Ապրիլ 2-էն ետքը, որ Լատին եպիսկոպոսին այցելութեան օրն էր, երկու ամիս ևս Կարապետ Կ. Պոլիս մնաց, և տեսնելով որ իրեն համար հոն ընելիք մնացած չէ, յունիս 7-ին կը մեկնի, հանդարտ ուղևորութեամբ դէպ Էջմիածին երթալու համար։ Նախ ամիս մը կը մնայ Պրուսա, անկէ կ՚անցնի Անկիւրիա, ուր պէտք է աւելի ալ մնացած ըլլայ՝ իբր իւր նախկին աթոռը, և ուր կրնար անձնական գործեր ալ ունեցած ըլլալ։ Անկիւրիայէ կ՚ուղևորի Եւդոկիա, իսկ անկէ անդին իր հանդիպած տեղերը յիշուած չեն. բայց անշուշտ չէ կրցած զանց ընել Սեբաստիան, Երզնկան ու Կարինը, մինչև հասնէր Էջմիածին, ուր կը գտնուի 1728-ին սկիզբները, թէպէտ ամսաթիւը յիշուած չենք գտներ։ Ըստ այսմ ընտրութենէն երկու տարի ետքը Կարապետ կաթողիկոս իր աթոռը հասած կ՚ըլլայ, իբր տարիուկէս Կ. Պոլսոյ մէջ, և եօթը ութը ամիս աստ և անդ ատեն անցընելէ ետքը։ Հարկաւ այդ միջոցին Մայրաթոռին մէջ եպիսկոպոս մը կար, որ իբր տեղակալ կամ փոխանորդ գործերու վարիչն էր. իսկ թէ ով էր, յիշատակներուն մէջ չենք գտներ։ Կանխաւ տրուած տեղեկութեանց համեմատ Կարապետ արդէն ծեր էր ընտրուած ատեն, թէպէտ ճիշդ տարիքը յիշուած չէ, բայց բաւական յառաջացեալ տարիք մը կ՚ենթադրուի, որովհետև Էջմիածին հասնելէն ետքն ալ շատ չապրեցաւ, և յաջորդ տարւոյն վերջերը 1729 հոկտեմբեր 2-ին, Վարագայ խաչին հինգշաբթի օրը, վախճանեցաւ Էջմիածինի մէջ (ՉԱՄ. Գ. 805), և թաղուեցաւ Ս. Հռիփսիմէի վկայարանին գաւիթին ձախակողմը (ՋԱՄ. 29)։ Էջմիածինի մէջ անցուցած ժամանակին կարճութիւնն ալ, և իր ծերացեալ տարիքն ալ չէին ներեր Կարապետի մեծ արդիւնքներ ունենալ, այսուհանդերձ գեղեցիկ յիշատակ մը թողած է Մայրտաճարի խորանին կամարին մէջ նկարել տալով երկոտասան առաքելոց պատկերները, համաձայն հին եկեղեցիներու աւանդական ձևին, ևս և հոգալով զգրեանս օգտակարս՝ Երեւանեցիին բացատրութեամբ (ՋԱՄ. 28), որով կ՚իմանայ վաւերական կալուածագիրեր հին և նոր ստացութեանց համար։ Կարապետ չեկած շատ խառնակ և շփոթ էր Երեւանի գաւառին կացութիւնը, և թէպէտ յետոյ քիչուշատ կանոնաւոր ձևի մտնելու կը սկսէր, սակայն Ղափանի կողմերը յուզմունքներ և պատերազմական չռինդներ նորէն արծարծուեցան Կարապետի գալէն ետքը։

« 1953. Լատինական Առաջարկներ   |   1955. Դաւիթ Բէգի Գործերը »
© Gratun.org